Village Wise Public Assets

Guhla, KAITHAL

As on: 24 Feb, 2024 05:25:04 PM
SrNo.VillageNo. of Fixed AssetsNo. of Fixed Assets RegisteredNo. of Fixed Assets Not RegisteredNo. of Open SpacesNo. of Open Spaces RegisteredNo. of Open Spaces Not Registered
1Arnoli (32)330110
2Shahzadpur (31)000000
3Lendaheri (30)220110
4Chhana Agrian (29)110110
5Chhana Jattan (28)220000
6Jodhwa (27)220000
7Mandi Sadra (68)330000
8Rasulpur (65)550880
9Kangthali (73)990770
10Theh Mukerian (75)110220
11Kakheri (72)990660
12Pabsar (70)110880
13Kakeor (62)77022220
14Kakrala Inayat (69)110000
15Urlana (100)000000
16Kharak (95)770440
17Pisawal (96)66026260
18Theh Kharak (94)220000
19Sair (76)660660
20Bhunna (74)220220
21Mastgarh (103)110000
22Theh Butana (105)220550
23Kharkara (104)880440
24Ladana Chakoo (97)12120110
25Megha Majra (98)220110
26Ramthali (99)770330
27Chanchak (112)550330
28Agondh (107)880770
29Hansu Majra (108)110220
30Majri (106)440220
31Kasaur (102)550550
32Taranwali (101)330000
33Mat Kalian (115)330000
34Duserpur (113)330110
35Hemu Majra (120)110000
36Lalpur (119)000000
37Sinhu Majra (111)550220
38Kheri Daban (109/110)000000
39Machhar Heri (61)330000
40Rawahar Jagir (4)660000
41Theh Newal (5)220110
42Peedal (15)330330
43Kharodi (14)880000
44Sultanian (114)220000
45Bhunslan (134)440660
46Bhagal (1)660550
47Harigarh Kingan (7)000000
48Balbehra (6)330220
49Theh Banhera (2)000000
50Bichhian (3)440000
51Kallar Majra (11)000000
52Badsui (10)220330
53Dhandota (9)110330
54Sinah (8)220220
55Mengran (132)660000
56Majheri (133)220110
57Ratta Khera Luqman (122)110770
58Bhatian (121)220220
59Kohli Khera (123)000000
60Bubakpur (117)000110
61Nand Garh (118)220220
62Khushhal Majra (Part) (124)660110
63Chaba (7)33011110
64Malikpur (5)110000
65Mehmudpur (4)220110
66Azimgarh (3)330110
67Garhi Nazir (2)000000
68Shadipur (6)220110
69Kharal 130)110990
70Tatiana (129)550330
71Sadarheri (126)550770
72Khambahera (128)000110
73Saravla (127)440110
74Daba (8)550000
75Mohanpur (139)220110
76Ratta Khera Karaham (136)660000
77Kasoli (142)110110
78Shugalpur (143)110000
79Baupur (131)330110
80Kamheri (26)330330
81Gagarpur (144)110000
82Ahmadpur Garh (141)000110
83Phaphrala (140)000000
84Sihali (138)330220
85Budhanpur Gujran (137)220110
86Sharakpur (135)110220
TOTAL25825802162160

No. of Visitors today