Village Wise Public Assets

Kaithal, KAITHAL

As on: 24 Feb, 2024 05:06:05 PM
SrNo.VillageNo. of Fixed AssetsNo. of Fixed Assets RegisteredNo. of Fixed Assets Not RegisteredNo. of Open SpacesNo. of Open Spaces RegisteredNo. of Open Spaces Not Registered
1Budha Khera (87)55041410
2Sangatpura (88)44014140
3Nandsinghwala (8)220330
4Sanghan (10)1818025250
5Mahal Kheri (9)660550
6Diluwala (10)33010100
7Dhanauri (6)660440
8Kasan (57)10100330
9Jakholi (56)1515038380
10Songal (50)1616023230
11Majra Nand Karan (51)990330
12Taragarh (58)550990
13Barta (7)660440
14Patti Dogran (Part)(21)770550
15Kutabpur (16)880770
16Dawal (15)11011110
17Dhunderheri (12)660440
18Guhna (11)440550
19Sajooma (14)440440
20Kheri Sheru (45)550660
21Deoban (44)1313020200
22Saran (43)770880
23Titram (42)44016160
24Chandana (18)880550
25Roherian (17)10100770
26Dhodh Kheri (39)550660
27Sher Garh (40)880550
28Peoda (41)330660
29Sega (38)330440
30Harsola (46)550880
31Sisla Sismore (47)220110
32Bheni Majra (36)44013130
33Sapan Kheri (4)770550
34Mundhri (6)880990
35Naina (7)880990
36Kakot (5)990880
37Narar (37)1313025250
38Barot (3)21210000
39Khanoda (11)880660
40Teek (1)77011110
41Dhos (2)330440
42Kathwar (3)55015150
43Geong (34)55015150
44Deohera (29)66011110
45Ujana (28)550440
46Kultaran (27)880770
47Jagdishpura (35)550440
48Keorak (33)1919047470
49Balwanti (32)33010100
50Franswala (6)33017170
51Magho Majri (5)15150660
52Serta (3)1515016160
53Khurana (26)770440
54Nawach (63)880660
55Jaswanti (31)330330
56Padla (9)770660
57Ladana Baba (8)16160550
58Manas (4)44010100
59Garhi Padla (7)440880
60Chhot (13)13130330
61Bhanpura (14)15150440
TOTAL46246206016010

No. of Visitors today