Village Wise Public Assets

Nilokheri, KARNAL

As on: 24 Feb, 2024 06:31:08 PM
SrNo.VillageNo. of Fixed AssetsNo. of Fixed Assets RegisteredNo. of Fixed Assets Not RegisteredNo. of Open SpacesNo. of Open Spaces RegisteredNo. of Open Spaces Not Registered
1Parwala (54)330220
2Saga (58)440330
3Bir Naraina (59)330220
4Naraina (60)330220
5Son Kera (51)440220
6Seedpur (41)330110
7Samana Bhau (30)440220
8Bairsal (27)440220
9Dyal Pura330110
10Chanankhera220110
11Dhingtana330220
12Barsalu (37)660000
13Baqipur (26)440220
14Unispur (36)440220
15Machuri (31)440000
16Barana (32)000000
17Barani (34)330220
18Arja Heri (35)220000
19Raipur Roran (44)990550
20Manak Majra (33)330110
21Kalsi (69)330220
22Lathron (38)330220
23Sikri (39)330110
24Padhana (Part)(71)220110
25Tikhana (Part)(46)770330
26Sandhir (70)330220
27Amargarh (66)10100660
28Butana (Part)(34)000000
29Sherpur Viran (68)000000
30Sultanpur (78)440220
31Bhaini Kalan (79)330220
32Bhaini Khurd (81)330220
33Dadupur (83)220110
34Shamgarh (77)3232013130
35Laliani (74)330110
36Nilokheri (Rural)(Part)(45)220440
37Sadiqpur (50)220110
38Galb Kheri (49)440000
39Pakhana (Part)(48)110000
40Sheikhanpur (75)330110
41Choperi (76)14140000
TOTAL175175076760

No. of Visitors today