Village Wise Public Assets

Narnaul, MAHENDRAGARH

As on: 24 Feb, 2024 05:13:05 PM
SrNo.VillageNo. of Fixed AssetsNo. of Fixed Assets RegisteredNo. of Fixed Assets Not RegisteredNo. of Open SpacesNo. of Open Spaces RegisteredNo. of Open Spaces Not Registered
1Sihma(101)330550
2Deroli Ahir(103)110000
3Khampura(102)110000
4Akbarpur Ramu990330
5Mitarpura(169)440000
6Khaspur(171)000110
7Karota(209)220330
8Dhani Bhatotha (208)990770
9Kanwi(196)330220
10Muraripur(197)220000
11Sheo Ramnathpura(207)330000
12Fazlipur(187)220110
13Seka(192)000000
14Mandhana(194)00010100
15Khanpur(195)1010019190
16Nangal Syalu(210)220440
17Tajipur(212)110110
18Ghatasher (284)000000
19Bashirpur(281)220000
20Karoli(279)220440
21Amarpur Jorasi(280)000000
22Tehla(214)000110
23Mukandpura(215)110440
24Kultajpur(155)440660
25Rambas(153)110440
26Maroli(278)110000
27Dancholi(276)770440
28Dhanota(277)000000
29Talot(282)220440
30Gehli(137)330000
31Hamidpur(141)110000
32Maksuspur(140)110110
33Thana(139)110110
34Raghunath Pura(138)000000
35Koriawas(156)220440
36Khorma(127)110110
37Mahrampur(129)110110
38Abdulla Nagar (136)330550
39Dharson(135)110110
40Silarpur Mehta(133)110220
41Mandlana(134)000110
42Jadupur (150)220220
43Bhankhari (149)220000
44Khatoti Khurd(142)110110
45Khatoti Sultanpur(143)000110
46Dohar Khurd(144)110330
47Jakhni(128)220000
48Dohar Kalan(145)770990
49Goad(146)000110
50Balah Kalan(148)33020200
51Balah Khurd(147)220110
52Dochana(151)440110
53Badopur(152)000440
54Baskirarod Umrabad (130)000000
55Baproli(123)110330
56Nangal Katha(122)330330
57Chindalia(124)220660
58Mohmadpur Hamidkhan(125)330330
59Jailaf(126)000000
60Rampura(116)660220
61Hudina(117)110110
62Mayee000000
63Ajam Nagar(120)330000
64Niwaj Nagar(132)110000
65Hazipur(131)550550
66Barkoda(166)330220
67Bargaon(165)000000
68Kutbapur(167)220880
69Nang Tihari(164)000000
70Lehroda(119)110220
71Faizabad(118)110000
72Guwani(177)220440
73Surana(183)110440
74Saluni(172)330660
75Dublana(174)660220
76Nuni Kalan(173)110110
77Saharpur(168)110000
78Khatripur(175)220110
79Jat Guwana(176)14140660
80Hasanpur(28)330110
81Sobhapur(190)330220
82Bhushan Kalan(191)110440
83Bhushan Khurd(188)330660
TOTAL18318302152150

No. of Visitors today