Village Wise Public Assets

Raipur Rani, PANCHKULA

As on: 24 Feb, 2024 06:00:05 PM
SrNo.VillageNo. of Fixed AssetsNo. of Fixed Assets RegisteredNo. of Fixed Assets Not RegisteredNo. of Open SpacesNo. of Open Spaces RegisteredNo. of Open Spaces Not Registered
1Bir Ferozari (364)110000
2Amrala (242)000330
3Manak Tabra (244)440770
4Shahpur (210)440220
5Kazampur (211)880440
6Bharauli (212)88010100
7Sarakpur (14)770770
8Raipur Rani (CT)1616012120
9Mandpa(208)660110
10Mirpur(208)880000
11Ratta Tibbi (208)330000
12Haripur (13)880770
13Bazidpur (267)110000
14Haryoli (12)110330
15Hangoli (266)880220
16Samanwa (268)220000
17Tharwa (18)22011110
18Shahjahanpur (246)660770
19Samlehri (11)330660
20Barauna Chhota (7)220110
21Tibbi Majra110660
22Barauna Kalan (9)651330
23Kheri (10)44010100
24Dandlawar (249)440330
25Pyarewala (250)110211
26Bhagpur (248)330110
27Firozpur (247)000110
28Hangola (265)66016160
29Bhanvli (264)220330
30Gobindpur (205)220000
31Badhaur (208)660220
32Rampur (209)55010100
33Narainpur (207)220220
34Sultanpur (203)110000
35Garhi Kotaha (245)15150660
36Mandlai (198)880440
37Bhud (199)550330
38Ganauli (200)110220
39Debar (202)440000
40Masumpur (201)110000
41Rehna (204)220110
42Kaimbwala (213)110422
43Taparian (214)440770
44Kherwali Palwala (243)330660
45Bhud (215)330000
46Trilokpur (216)220660
47Ganeshpur (221)55010100
TOTAL19519411911883

No. of Visitors today